10-talets sista månad December har börjat. När nästa månad Januari börjar har det blivit ett nytt årtionde 20-talet.